Feltverktøy versjon 2.x.x informasjon:
1. Oppdatert layout på login skjerm.

2. Lagt til side for info om ny versjon (denne siden).

3. Ny "toppmeny" i applikasjonen. Ikoner istedenfor tekst.
    = Kart
    = NVDB objekter
    = Infra Melding
    = Innstillinger
3. Nytt valg i "toppmeny". Status for endringer sendt til NVDB.
    = Status NVDB
   Ikonen er grønn når alt er OK. Gul om systemet venter på noe fra NVDB, og rød om det har oppstått en feil.
   Når man er inne her, ser man en liste over data sendt til NVDB, med tilhørende status.
   Om noe har feilet, vil den vises med en rød markør foran. Linjene er klikkbare, og feil kan "sjekkes ut".